PROČ MĚNIT OLEJE V AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVKÁCH

Je spousta dohadů a fám jestli se má nebo nemá měnit olej v aut. převodovkách.
Autorizovaní opravci vám řeknou buďto, že v převodovce je celoživotní náplň nebo nabídnou možnost vypuštění a nalití oleje, což je pouze zředění, protože při obyčejném vypuštění oleje z aut. převodovky dojde k tomu, že olej zůstane v hydrodynamickém měniči, dále v hydraulickém rozvaděči , v jednotlivých spojkách a v zákoutí samotné převodovky.
A ti co se rozhodnou vyměnit olej v servisu, kde se nespecializují na opravy a servis aut. převodovek může dojít neodborným zásahem k poškození převodovky.
Automatická převodovka je velmi složité zařízení obsahující citlivé mechanické, elektrické a v neposlední řadě elektronické součásti, tudíž je nutné k ní i tak přistupovat. Pro dlouhodobou životnost převodovky je nutné dodržovat doporučené intervaly výměny olejů a olejových filtrů ( pokud je přístupný ), protože třením jednotlivých komponentů ( kluzná pouzdra, planety, otěry z lamel ) vznikají nečistoty, které zapříčiní nesrovnalosti v řazení, následně dojde k poškození převodovky. Servisní intervaly a druhy olejů se liší podle typu převodovky v daném voze.
METODA VÝMĚNY OLEJE V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE EXISTUJE POUZE JEDNA A TO NAPOJENÍM SPECIÁLNÍHO PŘÍSTROJE DO HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU PŘEVODOVKY A PROVEDENÍM DYNAMICKÉHO PROPLACHU, KDY DOJDE K VYČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PŘEVODOVKY, VČ. HYDRAULICKÉHO ROZVADĚČE A HYDRODYNAMICKÉHO MĚNIČE. U PŘEVODOVEK TYPU DSG PROSTORU MOKRÝCH SPOJEK.
Pokud zanedbáte výměnu oleje, vystavujete se riziku poškození vnitřních částí, chladící soustavy převodovky a poté většinou následuje nákladná oprava. Nečistoty se nejčastěji usazují u ovládacích pístů spojek, které se následně vydírají a hlavně k zanesení hydraulického rozvaděče, kde dochází k usazení nečistot v prostoru přesně vrtaných otvorů a poté vzniká ovalita komůrek. Po vzniku ovality komůrek v rozvaděči, dochází k nepřesnému řazení a poté většinou v návaznosti k poškození převodovky. 
PRO SPRÁVNOU VÝMĚNU OLEJE VAUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE PLATÍ URČITÁ PRAVIDLA
1. vždy je nutné dodržovat servisní interval 60 - 80000km (dle typu převodovky). U vozů se zvýšenou zátěží ( odtahy vozidel, městský provoz ) doporučujeme termíny zkracovat. 
2. dodržet správnou specifikaci pro daný typ převodovky.
3. výměnu oleje a celého procesu by měla provádět osoba, která je seznámena se všemi riziky, který tento úkon spojuje.
- určit správný kontrolní bod 
- správně změřit výšku hladiny 
- povolení pásové brzdy
4. správně namontovat olejový filtr
5. dle správných utahovacích momentů dotáhnou olejovou vanu ( při nedodržení dochází k úniku oleje )
6. u nových typů převodovek s integrovanou řídící jednotkou dodržovat postup, aby nedošlo vlivem elektrostatického výboje ke zkratu řídící jednotky
7. u některých typů převodovek je namontovaný termoregulační ventil hladiny oleje a při nedodržení správné teploty může být rozdíl až 1,5litrů oleje 
NÁŠ POSTUP PŘI VÝMĚNĚ PŘEVODOVÉHO OLEJE
- po přijetí vozidla následuje zkušební jízda s technikem, který v oboru pracuje 18let
- je odzkoušena funkce převodovky a technik vám rád zodpoví případné dotazy ohledně správného používání automatické převodovky
- technik je schopen rozpoznat jakoukoli anomálii v řazení 
- následuje samotná výměna oleje, vč. vyčištění převodovky přístrojem Tranny Flusher
- výměna olejového filtru převodovky
- kontrola hladiny oleje
- následuje zkušební jízda 
- poté se vozidlo vrátí na dílnu zkontrolovat těsnost
- případné smazání adaptačních hodnot
- předání zákazníkovi

OPAKOVANÝM VYPUŠTĚNÍM A NAPLNĚNÍM PŘEVODOVKY NELZE POVAŽOVAT PROCES ZA PROPLACH PŘEVODOVKY.