Bmw X5 6-ti rychlostní převodovka 6HP26

Ukázka opravy hydraulického rozvaděče převodovky 6HP26 z vozidla BMW X5
Projevy závady:
- nekvalitní řazení a kolísání otáček při deceleraci

Závady v hydraulickém rozvaděči byly zjištěny specializovaným přístrojem, který pracuje na podtlakové bázi.

Oprava byla provedena vyfrézováním komůrek pro ovládací ventily hydraulické části mechatroniky a poté osazeny přesnými novými ventily.